ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวัดด่านเป็นโรงเรียนประชารัฐ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2564 ปรัชญาโรงเรียน “เรียนให้รู้ ดูพินิจ คิดให้เป็น เด่นด้วยงาน สานเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ “สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 และ 55 จะทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก (swab) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 20 พ.ค. 64
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน คณะครู โรงเรียนวัดด่าน เ 04 มี.ค. 64
โรงเรียนวัดด่านเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 09 ก.พ. 64
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 01 ก.พ. 64
Big Cleaning Day - โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเทียง อนุสรณ์) 01 ก.พ. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ชวนพ่อแม่ อบรม Mind Map (2502/2) 28 มิ.ย. 56
ขอนำเสนอวิชาเลือก เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนค่ะ (2655/0) 05 ก.ค. 55
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจรับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี