ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนวัดด่าน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเกียรติยศโรงเรียนวัดด่าน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระว่ายน้ำเด็ก โรงเรียนวัดด่าน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ IP BOARD
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนวัดด่าน พระราม 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 มีทั้งหมด 4 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..