คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดด่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.56 KB
คู่มือบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดด่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.85 KB
คู่มืองานบุคคล โรงเรียนวัดด่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.34 KB
คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัดด่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1009.17 KB
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB